FAQ - Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Nasza gmina posiada własną stronę www. Czy musimy dodatkowo tworzyć podmiotową stronę BIP?
Tak. Zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra SWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, podmiotowa strona Biuletynu musi być utworzona w formie odrębnej strony www, wydzielonej od już istniejącego serwisu internetowego. Wyodrębnienie należy rozumieć również jako przydzielenie dla strony BIP własnego adresu URL, np.: www.nazwagminy.e-bip.net

Czy nasz biuletyn może nam utrzymywać nasz dotychczasowy dostawca usług internetowych?
Tak, pod warunkiem, że taka firma posiada przynajmniej dwa serwery internetowe, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone przez Ministra SWiA. Dodatkowo muszą one posiadać stosowne oprogramowanie do obsługi bazy danych, z jakiej korzysta dana strona BIP. Preferujemy jednak utrzymanie strony BIP na naszych serwerach bo tylko wtedy gwarantujemy bezproblemowe działanie systemu oraz jego serwis techniczny.

Do kiedy musimy utworzyć własną stronę BIP?
Zgodnie z ustawą nie później niż do 1 lipca 2003 roku.

Czy gdzieś są określone parametry techniczne dla serwerów mających obsługiwać podmiotowe strony BIP?
Nie. Ustawodawca pozostawił swobodę w wyborze konkretnego modelu serwera i jego parametrów technicznych. Jedynym narzuceniem jest spełnienie ogólnych wymogów bezpieczeństwa dla oprogramowania instalowanego na serwerach dedykowanych na potrzeby BIP.

Czy wprowadzanie informacji do naszego BIP możemy zlecić do wykonania jakiejś firmie?
Zarówno ustawa jak i rozporządzenie, bezpośrednio tego nie zabraniają. Natomiast w kontekście całości zapisów tych aktów prawnych, należy rozumieć, że ustawodawca ograniczył spełnianie tego obowiązku wyłącznie do Państwa podmiotu. Oparcie BIP o bazodanowość ma umożliwiać samodzielne jego zarządzanie i aktualizowanie bez udziału pośredników, bezpośrednio przez podmioty, które są zobowiązane do jego utworzenia oraz, które ponoszą odpowiedzialność za jego zawartość.

Oczywiście na etapie projektowania i uzupełniania wersji roboczej podmiotowego BIP, nie ma przeszkód aby dane wprowadzał podmiot zastępczy, natomiast po uruchomieniu biuletynu, wszelkie aktualizacje, zmiany treści oraz bieżące jego prowadzenie musi być dokonywane wyłącznie poprzez Państwa pracowników. Precyzuje to zarówno sama definicja podmiotowej strony BIP, jak również rozdział 5 rozporządzenia MSWiA.

Telefon
+ 48 791 927 366
 Kontakt ‹ Mapa serwisu ‹