System został tak zaprojektowany by można było obsłużyć wielu dystrybutorów (wiele kont) z personalizacją kluczowych danych takich jak dane kontaktowe, ID Sponsora itd.

Kilka słów o stronie:

Strona jest personalizowana tzn.:

- w nagłówku znajdują się dane dystrybutora (Imię i nazwisko),

- w podmenu KONTAKT znajdują się dane dystrybutora wprowadzone w odpowiedniej zakładce w Panelu Administracyjnym (dane można modyfikować),

- użytkownik wypełniając formularz kontaktu znajdujący się na stronie zawsze wysyła wiadomość do dystrybutora, którego stronę odwiedza użytkownik,

- w zakładce WSPÓŁPRACA zawsze się wyświetlają dane do rejestracji (ID Sponsora, nazwisko) dystrybutora, którego stronę odwiedza użytkownik,

- dystrybutor może wprowadzić swoje podstrony, które będą wyświetlane tylko dla użytkowników odwiedzających „jego” stronę,

- strona już zawiera zdefiniowane treści dotyczące produktów, planu marketingowego, rekomendacji itd. wspólne dla wszystkich dystrybutorów.

 

W zależności od potrzeb będziemy rozwijać projekt o zaproponowane funkcjonalności.

    

Kilka słów o Panelu Administracyjnym:

Panel Administracyjny również jest personalizowany:

- poszczególne informacje/dane pojawiające się w panelu pokazują się tylko wtedy gdy są przeznaczone dla konkretnego (zalogowanego) dystrybutora oraz takie, które zostały zdefiniowane jako dostępne dla wszystkich np. dokumenty, filmy i prezentacje itd.

- panel dostarcza niezbędnych narzędzi do pracy w marketingu sieciowym, posiada m.in. takie moduły jak:

1. Lista kontaktów – umożliwia prowadzenia listy kontaktów, które mogą być wykorzystane do np. rejestracji spotkań w Terminarzu, rejestracji zamówień detalicznych w module Zamówienia itd.

2. Terminarz – umożliwia prowadzenie terminarza spotkań, prezentacji, wyjazdów. Wpisy mogą mieć charakter indywidualny lub status informacji dostępnej dla wszystkich dystrybutorów zarejestrowanych w MonaVie-24.pl i mających  dostęp do swojego Panela Administracyjnego.

3. Filmoteka YouTube – zawiera prezentację programu marketingowego i inne filmy zaproponowane przez dystrybutorów do umieszczenia we wspólnej filmotece.

4. Repozytorium plików – zawiera przydatne dokumenty podzielone na kategorie z możliwością ich podglądu online, pobrania itd.

5. Zamówienia – umożliwia zarządzanie zamówieniami detalicznymi realizowanymi przez dystrybutora.

6. Lista produktów – lista produktów z możliwością ustalenia indywidualnej ceny, opisu itd.

7. Lista klientów – umożliwia rejestrację klientów których dystrybutor obsługuje detalicznie z podglądem listy zrealizowanych zamówień.

8. Style graficzne – umożliwia zmianę wyglądu strony przy jednoczesnym zachowaniu wprowadzonych treści.

9. Statystyki – pokazują w formie graficznej oglądalność strony oraz jej poszczególnych podstron.

10. Struktura stron – umożliwia zdefiniowane własnych podstron z indywidualną treścią.

11. Moje dane – umożliwia podgląd oraz zmianę danych dystrybutora, danych logowania itd.

12. Monavie-24.pl – zawiera m.in. porównanie pakietów, dane do kontaktu z administratorem itd.

 

Ponieważ system jest podzielony ana trzy pakiety różne funkcje są dostępne dla różnych pakietów – szczegóły w porównaniu pakietów.

Telefon
+ 48 791 927 366
 Kontakt ‹ Mapa serwisu ‹